De moed tot het onmogelijke*


Kierkegaard en zen

Ton Lathouwers, Jan Bor, Luce Ramaker


categorieën:   Boeddhisme en het Westen / Filosofie
isbn: 9789056702250
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 304
druk: 1
verschijningsdatum: 01 mei 2011
status:  Leverbaar
prijs: € 28,25

Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch’an- of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen.

Ton Lathouwers – emeritus hoogleraar Russische letterkunde en geautoriseerd zenleraar – gaat daarbij uit van het werk van de Russische filosoof Sjestov, die in Kierkegaard een van zijn naaste geestverwanten zag. Hij legt Sjestovs bewogen denken naast het werk van de Japanse filosoof en zenvernieuwer Hisamatsu.
Luce Ramaker – specialist op het gebied van Kierkegaards denken – focust in het middenpaneel van het drieluik op het filosofische oeuvre van de Deen. De filosofie van Kierkegaard staat los van diens christelijke beschouwingen (de term God valt er niet eens in) en vertoont beslist verwantschap met het boeddhistisch gedachtegoed.
Jan Bor – filosoof, die vele jaren zen beoefende – wijst op de grote overeenkomsten tussen Kierkegaards gedachten over wanhoop en angst en de strekking van een paar centrale koans uit de zentraditie. In beide benaderingen gaat het om een sprong uit het denken en de taal.
De drie essays zijn geschreven vanuit de betrokkenheid die de auteurs bij deze materie voelen. Ze slaan erin een brug tussen Oost en West.

kees nieuwerkerk 2 november 2014

Dit is een revolutionair boek. Het verbindt Christendom met Boedisme, zonder de een boven de ander te plaatsen. Voor mij was dit de poort om de essentie van het Boedisme te waarderen, namelijk dat we moeten loskomen van ons verstandelijk denken (de problemen die we denken te hebben, de vergelijkingen met anderen) en dienen te gaan leven in het hier en nu. Dit werd stek verwoord door Ton L. door zijn interpretatie van het paradijs verhaal. De grootse en basis zonde is het eten van de boom Der kennis, waardoor we los komen van onze paradijselijke staat, van waarnemen en leven zonder te oordelen. Je ware aard is niet je ego die in stand wordt gehouden met negatief en disfunctioneel denken.

je ware aard is bewustzijn en waarnemen; of zoals Jan bor zegt: before thinking of good and evil, what is your thru face.

Nederlandse Bibliotheek Dienst 19 juli 2013

Deze uitgave bevat drie verschillende essays rond de overeenkomsten tussen de van oorsprong christelijk Deense filosoof-theoloog Kierkegaard (1813-1855) en de boeddhistische zenfilosofie. De voormalige hoogleraar Russische letterkunde en zenleraar Lathouwers legt de gepassioneerde literatuur van Kierkegaard door de Russische filosoof Lev Sjestov thematisch naast het werk van de Japanse filosoof en zenvernieuwer Hisamatsu Shin’ichi. Ramaker presenteert als kenner van het werk van Kierkegaard een inleiding op diens filosofie, waarbij ze de lezer aanspoort via een grondige twijfel aan onjuiste zekerheiden een eigen weg te gaan naar een vreugdevoller en vrijere ervaring van de absolute diepste zin/zijn. Deze basisovereenkomst tussen Kierkegaard en zen bevestigt Jan Bor, een zen beoefenende filosoof, door dienst gedachten over zaken als wanhoop, angst en vrijheid en het zelf naast de strekking van enkele basiskoans uit de zentraditie te leggen. Een interessant en leerrijk boek voor filosofisch ingestelde lezers die zich interesseren voor de bruggen tussen Oosters en Westers denken. Bevat voetnoten. Kleine druk

Login of registreer om een recensie toe te voegen.