De innerlijke eenheid van de religies

Gouden Lijst

Frithjof Schuon


categorieën:   Religie algemeen
isbn: 9789062711291
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 160
druk: 1
vertaler: Paul Boersma
verschijningsdatum: 03 apr 2017
eerste uitgave: L'unité transcendente des réligions
status:  Leverbaar
prijs: € 22,75
prijs e-book: € 8,99
ledenprijs e-book: € 7,19

In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen de religies zich op. Sommigen menen dat de verschillen tussen de religies ze allemaal diskwalificeren. Anderen spreken over een soort eenheid van de religies, maar baseren dit slechts op een vaag gevoel. In het voorliggende boek is het thema van de eenheid en verscheidenheid der religies goed doordacht, en wel vanuit een consequent spiritueel gezichtspunt. Het werd na zijn eerste verschijning in 1948 weldra een onmisbare klassieker voor een ieder die zich serieus met dit thema wilde bezighouden.

 

Volgens Schuon moet de eenheid van de religies niet in rituelen en leerstellingen worden gezocht, maar strikt genomen uitsluitend in het eindpunt van de spirituele weg die elke religie bevat. Deze weg houdt overal ter wereld in: een beteugeling en overwinning van het egoïsme om de hindernissen op te ruimen voor het hoogste inzicht of de hoogste liefde. Wie door gebed, meditatie of contemplatie in contact komt met de innerlijke kern van de eigen religie, verkrijgt ook begrip voor andere religies.

 

Het boek bespreekt belangrijke thema’s als het verschil tussen uiterlijke en innerlijke religie, de waarde van de geloofsverbreiding, de cruciale functie van de sacrale kunst, de ontwikkeling van het monotheïsme in jodendom, christendom en islam en legt uit waarom het christendom in zekere zin meer verwant is aan boeddhisme dan aan islam.

NBD | Biblion 27 juni 2017

Verhandeling over de verhoudingen tussen de religies vanuit een spiritueel gezichtspunt. In het Nederlands vertaalde Duitse versie van het Franse origineel (de ingrijpend door de auteur herziene 1948-versie uit 1980) van het invloedrijke boek van de representant (1908 - 1984) van de stroming Sophia Perennis. Hij had al vroeg een levendige belangstelling voor het spirituele, kwam sterk onder de invloed van de Advaita Vedanta, werd onder meer Soefi en bezocht de Noord-Amerikaanse indianen. Hij staat in de voetsporen van zijn leermeester René Guénon (1886 - 1951) in de metafysische verklaring van een innerlijke eenheid van verschillende religies en nuanceerde onder meer diens begrippenpaar exoterie -esoterie.

 

Alle ‘ware religies’ (vooral christendom, islam en boeddhisme) herbergen een diep aanwezig, maar opnieuw te veroveren ‘eeuwige wijsheid’, die naast de uiterlijke verschillen in tijd, plaats en uitdrukking te herkennen is aan de wezenlijk universele, het absolute en voorwaardelijke verbindende kern in hun uitspraken, dogma’s en symbolen. 

 

Met een uitgebreide inleiding door de vertaler op leven en werk van de auteur. Verbindend in tijden van verdeeldheid. 

Login of registreer om een recensie toe te voegen.