over de auteur

Ton Lathouwers

Ton Lathouwers (1932) is één van de meest liberale zenleraren in het Nederlandse taalgebied. Als docent en hoogleraar in Leuven (Slavische letterkunde) getuigden zijn colleges al vroeg van het appèl van hart tot hart. Kort na zijn benoeming tot hoogleraar in 1968 begaf hij zich op de zenweg. Hij bereisde onder andere Japan, Thailand, Birma en ook Indonesië. Daar legde hij zich toe op de studie van het Chinese zen (ch’an) onder leiding van ch’an-meester Teh Cheng, die Ton in 1987 transmissie als zenmeester verleende. Bij die gelegenheid werd hem de naam Hui Yu toegekend, wat ‘vriend van wijsheid’ betekent. Als grondlegger en leidsman van Maha Karuna heeft Ton Lathouwers inmiddels honderden zenweekends en sesshins begeleid, altijd vanuit de benadering dat het niet om de methode gaat, maar om de ontmoeting van hart tot hart.

Meer dan een mens kan doen

ZentoesprakenAsoka

€ 20,50bestel

Kloppen waar geen poort is*

Linji, Hisamatsu, Sjestov & PlotinusAsoka

€ 16,95bestel

De moed tot het onmogelijke*

Kierkegaard en zenAsoka

€ 28,25bestel

Zij is altijd soms

Vrouwelijke gestalten van compassieAsoka

€ 22,75bestel

Je kunt er niet uit vallen

ZentoesprakenAsoka

€ 24,95bestel