De verzameling van korte teksten 2


Khuddaka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka, Cariyāpiṭaka

Breet, Jan de & Janssen, Rob


categorieën:   Theravada / Pali-canon
isbn: 9789056700881
uitvoering: Genaaid gebonden met stofomslag
aantal pagina's: 408
druk: 1
vertaler: Jan de Breet & Rob Janssen
verschijningsdatum: 16 mrt 2007
eerste uitgave: Khuddaka-Nikāya
status:  Leverbaar
prijs: € 34,95

Dit boek bevat vier werken die deel uitmaken van de Khuddaka-Nikāya, ‘De verzameling van korte teksten’ van de Boeddha. De Khuddaka-Nikāya is in de traditionele telling – na de Dīgha-, de Majjhima-, de Saṃyutta- en de Aṅguttara-Nikāya – de laatste van de vijf verzamelingen (nikāya’s) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven. Deze verzameling maakt deel uit van de Pali-Canon en vormt samen met de Vinaya-Piṭaka (de ‘mand’ van de orderegels) en de Abhidhamma-Piṭaka (de ‘mand’ met scholastieke teksten) het corpus van gewijde geschriften van de Theravāda. Deze Pali-Canon of Tipiṭaka (‘drie manden’) bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie.

De Khuddaka-Nikāya is een heterogene collectie van 15 werken: Khuddaka-Pāṭha, Dhammapada, Udāna, Itivuttaka, Sutta-Nipāta, Vimānavatthu, Petavatthu, Theragāthā, Therīgāthā, Jātaka, Niddesa, Patisambhidāmagga, Apadāna, Buddhavaṃsa en Cariyāpiṭaka. Een aantal daarvan behoren tot de meest bekende boeddhistische teksten.

 

Dit boek bevat de integrale vertaling van de Khuddaka-Pāṭha (‘Korte passages’), het Udāna (‘Bewogen uitspraken’), het Itivuttaka (‘Aldus is het gezegd’) en de Cariyāpiṭaka (‘Verzameling geschriften over het gedrag’). De Khuddaka-Pāṭha is het kleinste van alle boeken in de Pali-Canon. Het fungeerde waarschijnlijk als een praktisch handboek dat een monnik uit zijn hoofd kende of bij zich droeg en waaruit hij kon reciteren. Het Udāna bevat tachtig bewogen of geïnspireerde uitspraken van de Boeddha, meestal in versvorm, die worden voorafgegaan door een kort verhaal, waarin de omstandigheden waarin de uitspraak werd gedaan, worden aangegeven. Het Itivuttaka is een verzameling van 112 korte leerredes van de Boeddha, elk bestaande uit een proza-inleiding, waarin de essentie van de lering wordt gegeven, en een uitwerking in verzen. De Cariyāpiṭaka omvat vijfendertig verhalen over vroegere levens, als mens of als dier, van de Bodhisattva, de Boeddha toen hij nog niet ontwaakt was.

NBD | Biblion 8 juni 2010

De Khuddaka-Patha ('Korte passages') fungeerde waarschijnlijk als praktisch handboek (door veel monniken uit het hoofd gekend), dat in voorkomende gevallen geraadpleegd kon worden. Het Udana ('Bewogen uitspraken') omvat geinspireerde uitspraken van de Boeddha, elk voorafgegaan door een kort verhaal, dat als aanleiding voor de uitspraak dient. Het Itivuttaka ('Aldus is gezegd') omvat meer dan honderd korte leerreden van de Boeddha, elk met een proza inleiding en een uitwerking in dichtvorm. Het Cariyapitaka ('Verzameling geschriften over het gedrag') omvat 35 Boeddha-verhalen uit diens vorige levens als Bodhisattva. Deze verhalen komen in meerderheid ook in de zogenaamde Jataka's voor. De kwaliteit van de bij toetsing tamelijk getrouw gebleken vertaling wordt door de algemene en specifieke inleidingen, het uitgebreide en meestal goed verantwoorde notenapparaat, de bibliografie en de registers alleen nog maar verhoogd.

(NBD|Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.