U kunt met iDeal betalenmilindaplus verzendt via TNT

De verzameling van lange leerredes


Breet, Jan de & Janssen, Rob


categorieën:   Theravada / Pali-canon
isbn: 9789056700614
uitvoering: Genaaid, gebonden met stofomslag
aantal pagina's: 872
druk: 2
vertaler: Jan de Breet & Rob Janssen
verschijningsdatum: 30 okt 2001
eerste uitgave: Digha-Nikaya
status:  Leverbaar
prijs: € 39,95

Dit boek bevat een integrale vertaling van de Dīgha-Nikāya (DN), ‘De verzameling van lange leerredes’ van de Boeddha. De Dīgha-Nikāya is in de traditionele telling de eerste van de vijf verzamelingen (nikāya’s) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven. Deze verzameling maakt deel uit van de Pali-Canon en vormt samen met de Vinaya-Piṭaka (de ‘mand’ van de orderegels) en de Abhi­dhamma-Piṭaka (de ‘mand’ met scholastieke teksten) het corpus van gewijde geschriften van de Theravāda. Deze Pali-Canon of Ti­piṭaka (‘drie manden’) bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie.

 

De Dīgha-Nikāya bevat 34 ‘lange’ leerredes van de Boeddha. De eerste hiervan, het Brahmajāla-Sutta, legt o.a. de psychologische wortels bloot van 62 metafysische theorieën. De volgende 12 leerredes bevatten als kern de zogenaamde Tathā­gata-preek, een uitvoerige uiteenzetting van de verlossingsweg. De overige leerredes behandelen diverse onderwerpen. Zo beschrijft het Mahā-Parinibbāna-Sutta (DN 16) op indrukwekkende wijze de laatste weken van het leven van de Boeddha en geeft het Mahā-Satipaṭṭhāna-Sutta (DN 22) belangrijke instructies voor het cultiveren van aandacht.

 

De Dīgha-Nikāya is rijk aan bloemrijke verhalen, gelijkenissen en mythische beschrijvingen en is er in het algemeen op gericht om mensen die nog geen boeddhist zijn, te inspireren tot het volgen van de Leer van de Boeddha.

 

De vertaling wordt voorafgegaan door een algemene inleiding in het vroege boeddhisme, die de lezer vertrouwd maakt met het levensverhaal van de Boeddha en de belangrijkste elementen van zijn Leer, waaronder de oude meditatievormen, en is voorzien van verklarende noten. Ook is iedere leerrede voorzien van een samenvatting.

NBD | Biblion 8 juni 2010

Deze verzorgde uitgave bevat de integrale verzameling van lange leerredes die aan Boeddha worden toegeschreven, voor het eerst rechtstreeks vanuit het Pali in het Nederlands vertaald. Daar dit werk samen met vier andere verzamelingen de Sutta-Pittaka (een van de drie 'manden der leerredes') van de Pali-Canon vormt, de enig volledig bewaard gebleven Canon van het vroege boeddhisme, is het met recht een onvervalste boeddhistische brontekst te noemen. Het deelt nogal wat kenmerken met de christelijke evangelien: het is pas eeuwen later opgeschreven, waarbij niet meer precies achterhaald kan worden wat kern of latere toevoeging is, spontane uitspraken zijn uitgekristalliseerd in makkelijker reciteerbare (door Boeddha zelf aanbevolen om de leer beter te kunnen onthouden) en vele herhalingen en standaardpassages; het blijft al met al een brontekst waarin de vroegste geest van de stichter rondwaart. De ruim dertig leerredes, die natuurlijk veel kernpunten van Boeddha's leer bevatten, worden steeds voorafgegaan door een inleiding waarin een samenvatting van de inhoud en enig commentaar worden gegeven. Met uitgebreide algemene inleiding in het vroege boeddhisme, noten en namenregister. Met leeslint.

(Biblion recensie, J. Hodenius)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.