onderwerpen

Hieronder vindt u een complete lijst van boeken die vallen binnen de door u gekozen onderwerps-categorie. Klik op een titel voor een uitgebreide boekbeschrijving.

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Alice A.Bailey


Begoocheling - een wereldprobleem*

Begoocheling - een wereldprobleem*


Alice A. Bailey

Begoocheling- het totaal van menselijke onwetendheid; angst en hebzucht- kan verdreven worden door helder denken. 


Paperback | 272 pag. | € 28,25bestel


bestemming der volkeren

De bestemming der volkeren


Alice A. Bailey

Een natie, een volk is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat net als de individuele mens onderworpen is aan energie-schokken. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren wordt in dit boek belicht.


Paperback | 151 pag. | € 22,75


Brieven over occulte meditatie*

Brieven over occulte meditatie*


Alice A. Bailey

Alice Bailey, beschrijft in dit boek meditatie als iets dat zich bezig  houdt met circulatie van energie, energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is.


Paperback | 312 pag. | € 28,25bestel


compilatie over seksualiteit*

Een compilatie over seksualiteit*


Alice A. Bailey

Dit boek bevat raadgevingen op het spirituele vlak in verband gebracht met de sexualiteit.


Paperback | 160 pag. | € 22,75bestel


Discipelschap in het nieuwe tijdperk II*

Discipelschap in het nieuwe tijdperk II*


Alice A. Bailey


In de twee boeken van 'Discipelschap in het nieuwe tijdperk' vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen.


Paperback | 642 pag. | € 39,95bestel


dood, het grote avontuur*

De dood, het grote avontuur*


Uit de geschriften van Alice A.Bailey en de Tibetaan, meester Djawhal Kuhl
Alice A. Bailey

In dit boek zijn een aantal uitspraken van Alice A.Bailey samengebracht over dood en sterven.


Paperback | 152 pag. | € 22,75bestel


Esoterische astrologie*

Esoterische astrologie*


Een verhandeling uit de 7 stralen dl. 3.
Alice A. Bailey

Een verhandeling uit de 7 stralen deel. 3.

Behandelt de astrologie als essentiële occulte wetenschapvan de toekomst.


Paperback | 548 pag. | € 39,95bestel


Esoterische genezing*

Esoterische genezing*


Een verhandeling over de 7 stralen dl.4.
Alice A. Bailey

Geneeskunde is een exacte en veeleisende wetenschap. Esoterische genezing is net zo exact en vereist onder andere een grondige kennis van de mens als geestelijk wezen en van de biologie en anatomie van zijn lichamelijke verschijningsvorm.

Dit boek beschrijft de geneesmethoden van de...


Paperback | 579 pag. | € 39,95bestel


naar buiten treden van de geestelijke hiërarchie*

Het naar buiten treden van de geestelijke hiërarchie*


Alice A. Bailey

In Het naar buiten treden van de geestelijke hierarchie wordt de wederzijdse afhankelijkheid van alle bewustzijnsstadia en natuurrijken binnen de planeet besproken. 


Paperback | 596 pag. | € 39,95bestel


licht van de ziel*

Het licht van de ziel*


Alice A. Bailey

Dit boek bevat een vertaling met uitvoerig en helder commentaar van de yoga sutra's van Patanjali, de grondlegger van de raja-yoga-school, die ze voor het eerst schriftelijk vastlegde. Het is mogelijk door middel van raya-yoga controle te verkrijgen over het denken zodat dit verlicht wordt door...


Paperback | 308 pag. | € 28,25bestel


onvoltooide autobiografie*

De onvoltooide autobiografie*


Alice A. Bailey

Hoewel haar dood in 1949 Alice Bailey belette dit boek af te maken, krijgen we een levendig beeld van haar weg naar een uitermate en omvangrijke kennis van de esoterische wetenschap.


Paperback | 256 pag. | € 28,25


Problemen der mensheid*

Problemen der mensheid*


Alice A. Bailey

Zes fundamentele problemen en hun vele vertakkingen

stellen mens aanhoudend in staat zich verder te ontwikkelen. In dit boek worden de geestelijke en

subjectieve oorzaken in verbinding gebracht met hun uitwerking in de buitenwereld 


Paperback | 244 pag. | € 22,75bestel


Stof om na te denken*

Stof om na te denken*


Alice A. Bailey

We hebben een aantal van de meest saillante uitspraken van Alice Bailey uit een groot aantal van haar boeken bij elkaar gebracht.

 

De bedoeling hiervan is hun die geïnteresseerd zijn in haar werk door middel van korte teksten kennis te laten maken met haar gedachten.

 


Paperback | 534 pag. | € 39,95bestel


Telepathie en het etherisch lichaam*

Telepathie en het etherisch lichaam*


Alice A. Bailey


De wetenschappelijke basis voor het in brede kring geaccepteerde ideaal van 'de broederschap der mensen' berust op het feit dat de etherische en energiestructuren van alle vormen in de natuurrijken binnen de planeten met elkaar vervlochten zijn.

 

 


Paperback | 192 pag. | € 22,75bestel


Bethlehem tot Golgotha*

Van Bethlehem tot Golgotha*


De Inwijding van Jezus
Alice A. Bailey

De levenservaring van Jezus met kruisiging en verloochening weerspiegelt zich in de levenservaring van elk mens. We moeten ons bewust worden van de weg die ons van spirituele geboorte leidt naar verloochening en opstanding en hem in volledig bewustzijn en doelgericht gaan.


Paperback | 248 pag. | € 22,75bestel


stralen en de inwijdingen*

De stralen en de inwijdingen*


een verhandeling van de zeven stralen deel V
Alice A. Bailey

Een verhandeling van de zeven stralen deel V.


Paperback | 642 pag. | € 39,95bestel


verhandeling over kosmisch vuur*

Een verhandeling over kosmisch vuur*


Alice A. Bailey

Dit boek behandelt de esoterische leer voor het huidige tijdperk. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen moet worden en gecontroleerd.

Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.


Paperback | 1100 pag. | € 50,95


wederkomst van de Christus*

De wederkomst van de Christus*


Alice A. Bailey

De tweede komst van Christus op aarde als wereldleraar voor het aquariustijdperk, wordt in dit boek beschreven als een gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden.


Paperback | 184 pag. | € 22,75bestel


werken van Hercules*

De werken van Hercules*


Alice A. Bailey

Hercules wordt gezien als het beeld van de zoekende en strijdende mens, die vanuit het materiële vlak komen wil tot een dieper inzicht. Maar ook is hij een wegwijzer daartoe.


Paperback | 256 pag. | € 22,75bestel


Bridges - The esoteric classic in a new edition

Bridges - The esoteric classic in a new edition


Aart Jurriaanse

NOG EEN AANTAL EXEMPLAREN LEVERBAAR! Stuur een mail naar info@milinda.nl met het aaantal exemplaren, uw naam en adresgegevens.

 
Esoteric philosophy for the seekers of today. Read in this book (among much more):

• that the whole Universe, with all it embraces, consists of energy manifested in a myriad of forms and forces which interrelate everything in the universal system.

• who and what man is, the position he occupies in the overall picture and what role he had to fulfil in the Divine Plan.

• how man is constituted to three separate bodies and how their functions are co-ordinated by the soul.

• a description of certain expansions of consciousness known as 'initiations'.

• a brief description of the Spiritual Hierarchy and of individual Masters.

• about the little realised but close relationship between humanity and the Hierarchy of Masters.

• about the Seven Rays; Human Relationships; Discipleship; Service; White and Black Magic; Education and Religion; Science; Economics and Politics.

Inspired by the work of Alice A. Bailey

 


Gebonden | 528 pag. | € 32,90


Discipelschap in het nieuwe tijdperk I*

Discipelschap in het nieuwe tijdperk I*


Alice A. Bailey

In de twee boeken van 'Discipelschap in het nieuwe tijdperk' vindt u het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden werd gegeven. Het behandelt o.a. meditatie, inwijding en de zes stadia van het discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en niet meer op de enkeling, maar op groepen


paperback | 720 pag. | € 39,95bestel


Opvoeding in het nieuwe tijdperk*

Opvoeding in het nieuwe tijdperk*


Alice A. Bailey

Opvoeding moet ononderbroken doorgaan van geboorte tot dood. In wezen is het een proces dat de menselijke en goddelijke elementen in de mens met elkaar verzoent.


paperback | 192 pag. | € 22,75bestel