U kunt met iDeal betalenmilindaplus verzendt via TNT

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Pali-canon


verzameling van korte teksten 3

De verzameling van korte teksten 3


Verzen van monniken en nonnen (Thera- en Therīgāthā)
Ria Kloppenborg

De verzen behoren tot de meest persoonlijke documenten van de gehele boeddhistische canon, en blijken voor een belangrijk deel niets aan actualiteit verloren te hebben, speciaal waar het de beschrijvingen van de vrouwen betreft.


Genaaid gebonden, met stofomslag | 272 pag. | € 29,95bestel


verzameling van lange leerredes

De verzameling van lange leerredes


Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit omvangrijke werk bevat de oudste teksten van het boeddhisme en benadert - ondanks vele latere uitwerkingen en toevoegingen - de kern van de Leer van de Boedha zo dicht mogelijk.


Genaaid, gebonden met stofomslag | 872 pag. | € 39,95bestel


verzameling van korte teksten 1

De verzameling van korte teksten 1


Sutta-Nipāta & Dhammapada
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit deel van de Klassieke Tekstbibliotheek biedt een vertaling uit het Pali van de Sutta-Nipata (Verzameling van Sutta's) en het Dhammapada (Woorden van de Dhamma), verzamelingen van leerteksten die aan de Boeddha worden toegeschreven. Ze worden beschouwd als de oudste delen van de Pali-Canon en behoren tot de Khuddaka-Nikaya: de verzameling van korte teksten.


Genaaid gebonden, met stofomslag | 384 pag. | € 34,95bestel


verzameling van middellange leerredes 1

De verzameling van middellange leerredes 1


De eerste vijftig leerredes (Mūlapaṇṇāsa)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 1 t/m 50 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van Middellange leerredes van de Boeddha.


Gebonden | 560 pag. | € 34,95bestel


verzameling van middellange leerredes 2

De verzameling van middellange leerredes 2


De middelste vijftig leerredes (Majjhimapaṇṇāsa)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 51 t/m 100 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van Middellange leerredes van de Boeddha.


gebonden | 544 pag. | € 34,95bestel


verzameling van middellange leerredes 3

De verzameling van middellange leerredes 3


De laatste vijftig leerredes (Uparipaṇṇāsa)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de sutta's 101 t/m 152 van de Majjhima-Nikaya, de Verzameling van Middellange leerredes van de Boeddha.


Gebonden met stofomslag | 464 pag. | € 34,95bestel


verzameling van korte teksten 2

De verzameling van korte teksten 2


Khuddaka-Pāṭha, Udāna, Itivuttaka, Cariyāpiṭaka
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit deel van de Klassieke Tekstbibliotheek bevat vertalingen uit het Pali van delen uit de Khuddaka-Nikaya, 'De Verzameling van korte teksten': de Khuddaka-Pāṭha (Korte passages), het Udāna (Bewogen uitspraken), het Itivuttaka (Zo is het gezegd) en de Cariyāpiṭaka (Levens van de Bodhisattva).


Genaaid gebonden met stofomslag | 408 pag. | € 34,95bestel


verzameling van thematisch geordende leerredes 1

De verzameling van thematisch geordende leerredes 1


Het Deel der verzen (Sagātha-Vagga)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit eerste deel van de Samyutta Nikaya bestaat voornamelijk uit verzen en geldt als een van de meest inspirerende compilaties in de Pali-Canon. In korte sutta's worden de radicale inzichten van de Boeddha in de menselijke natuur naar voren gebracht en wordt zijn unieke weg naar geestelijke bevrijding getoond.


Genaaid gebonden met stofomslag | 448 pag. | € 34,95bestel


verzameling van thematisch geordende leerredes 2

De verzameling van thematisch geordende leerredes 2


Het Deel der oorzaken (Nidāna-Vagga)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een vertaling van het tweede van de uit vijf delen bestaande Samyutta-Nikaya (SN): de verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha. De hele SN bestaat uit 56 boeken (samyutta’s), die elk een bepaald thema behandelen. In dit tweede deel zijn daarvan 10 opgenomen.


gebonden met stofomslag | 384 pag. | € 34,95bestel


verzameling van thematisch geordende leerredes 3

De verzameling van thematisch geordende leerredes 3


Het Deel der geledingen (Khandha-Vagga)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een vertaling van het derde van de vijf  Delen waaruit de Samyutta-Nikaya (SN) bestaat ‘De verzameling van thematisch geordende leerredes van de Boeddha’.


gebonden met stofomslag | 400 pag. | € 34,95bestel


verzameling van thematisch geordende leerredes 5

De verzameling van thematisch geordende leerredes 5


Het grote deel (Mahā-Vagga)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit deel in de Klassieke Tekstbibliotheek (deel 21) bevat een integrale vertaling van het vijfde en laatste deel (Vagga) van de Samyutta-Nikaya (SN), ‘De verzameling van thematisch geordende leerredes’ van de Boeddha.


Genaaid, gebonden met stofomslag | 648 pag. | € 34,95bestel


verzameling van thematisch geordende leerredes 4

De verzameling van thematisch geordende leerredes 4


Het Deel des zes zintuiggebieden (Saḷāyatana-Vagga)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een integrale vertaling van het vierde Deel (Vagga) van de Saṃyutta-Nikāya (SN), ‘De verzameling van thematisch geordende leerredes’ van de Boeddha.


Gebonden met stofomslag | 448 pag. | € 34,95bestel


verzameling van numeriek geordende leerredes 1

De verzameling van numeriek geordende leerredes 1


De boeken van de enen (Ekaka-nipata), de twee- (Duka-nipata) en de drietallen (Tika-nipata)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een integrale vertaling van het eerste deel van de Aṅguttara-Nikāya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Aṅguttara-Nikāya is in de traditionele telling – na de Dīgha-, de Majjhima- en de Saṃyutta-Nikāya – de vierde verzameling (nikāya) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.


Genaaid gebonden met stofomslag | 480 pag. | € 34,95bestel


verzameling van numeriek geordende leerredes 2

De verzameling van numeriek geordende leerredes 2


Het boek van de viertallen (Catukka-nipata)
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een integrale vertaling van het tweede deel van de Aṅguttara-Nikāya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Aṅguttara-Nikāya is in de traditionele telling – na de Dīgha-, de Majjhima- en de Saṃyutta-Nikāya – de vierde verzameling (nikāya) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.


Genaaid gebonden met stofomslag | 352 pag. | € 34,95bestel


verzameling van numeriek geordende leerredes 3

De verzameling van numeriek geordende leerredes 3


De boeken van de vijftallen en de zestallen
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een integrale vertaling van het derde deel van de Aṅguttara-Nikāya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Aṅguttara-Nikāya is in de traditionele telling – na de Dīgha-, de Majjhima- en de Saṃyutta-Nikāya – de vierde verzameling (nikāya) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.


Genaaid gebonden met stofomslag | 544 pag. | € 34,95bestel


verzameling van numeriek geordende leerredes 4

De verzameling van numeriek geordende leerredes 4


De boeken van de zeventallen, achttallen en negentallen
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Dit boek bevat een integrale vertaling van het vierde deel van de Aṅguttara-Nikāya, ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes’ van de Boeddha. De Aṅguttara-Nikāya is in de traditionele telling – na de Dīgha-, de Majjhima- en de Saṃyutta-Nikāya – de vierde verzameling (nikāya) van de Sutta-Piṭaka: de ‘mand’ (piṭaka) van leerredes (sutta’s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven.


Genaaid gebonden met stofomslag | 496 pag. | € 34,95bestel


verzameling van numeriek geordende leerredes 5

De verzameling van numeriek geordende leerredes 5


De boeken van de tientallen en de elftallen
Breet, Jan de & Janssen, Rob

Deze uitgaven bevatten een integrale vertaling van het vijfde en laatste deel van de Anguttara-Nikaya (AN), De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha.


gebonden met stofomslag | 352 pag. | € 34,95Andere uitgevers

Aldus sprak de Boeddha

Aldus sprak de Boeddha

Bloemlezing uit de Pali-canonAsoka

€ 24,75bestel