mission statement

De spirituele tradities van het Oosten en het Westen hebben zich meer dan 2500 jaar ontwikkeld zonder werkelijk onderling contact. Vanuit haar bakermat India verspreidde de Leer van de Boeddha zich over het gehele aziatische continent, van Afganistan tot Japan, van Zuidoost-Azië tot St.-Petersburg. Met welke volkeren en tradities zij ook in aanraking kwam, steeds had zij een humaniserende invloed en wist zij zonder geweld door te dringen tot het hart van de cultuur.

Het contact met het Westen is echter van zeer recente datum. Wetenschappers van verschillende disciplines zetten omstreeks de eeuwwisseling de eerste wankele schreden in dit onbekende gebied. Op enkele opmerkelijke uitzonderingen na begon het contact pas echt goed op gang te komen tijdens de zestiger jaren, met de aankomst in het Westen van Theravada bhikkhus, Japanse roshis en Tibetaanse lamas en het vertrek van jonge europeanen en amerikanen naar Azië. Sindsdien is het boeddhisme uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke spirituele bewegingen in de westerse cultuur; het wordt beoefend ín Europa dóór europeanen, in relatief stabiele gemeenschappen en onder leiding van leraren die getraind zijn in de klassieke tradities.

Ondanks alles bevindt het boeddhisme zich op dit moment, in zijn relatie tot onze westerse beschaving, nog steeds in een ‘tussenfase’. Na een eerste kennismaking, die vaak gepaard ging met kritiekloze overname en imitatie, zal de Dharma een eigen westerse identiteit moeten gaan ontwikkelen, wil zij meer zijn dan een voorbijgaand modeverschijnsel, maar blijvend deel kunnen uitmaken van een nieuw cultureel milieu. Slechts dan vormt zij een reëel alternatief voor wie de uitzichtloosheid, de onmenselijkheid en het onvermijdelijke failliet van het materialistisch vooruitgangsideaal ervaren, maar uit de eigen joods-christelijke tradities te weinig kracht en inspiratie kunnen halen om het tij te keren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een uitweg uit dit geestelijk vacuüm en zich daarbij oriënteren aan allerlei vormen van oosterse spiritualiteit, waaronder het boeddhisme. Men spreekt in dit verband wel eens van een tweede renaissance. Als we daarenboven letten op de ontwrichtende uitwerking van het westers ontwikkelingsmodel op de natuur en op traditionele samenlevingen in de zgn. derde wereld, waaronder grote gebieden van Azië, is een heroriëntatie van onze meest fundamentele opvattingen over een waarachtig menselijke bestaanswijze, zowel individueel als collectief, een morele plicht.

In deze ‘tussenfase’ wil uitgeverij Asoka, binnen de beperkingen van het Nederlands taalgebied, een bescheiden bijdrage leveren aan dit proces van integratie en heroriëntatie. Middels een duidelijk herkenbaar fonds willen we er naar streven het boeddhisme een plaats te geven in de veelheid filosofische en spirituele literatuur. Uitgeverij Asoka richt zich uitsluitend op het in de diepte toegankelijk maken van de wereld van het boeddhisme in zijn volle rijkdom en verscheidenheid en wil daarmee uiting geven aan de pluriformiteit, de openheid en de actualiteit van boeddhistische spiritualiteit. Het fonds bestaat uit algemene en historische inleidingen en overzichtswerken, boeken over boeddhistische meditatie, filosofie, psychologie en ethiek, vertalingen van traditionele leerteksten en uitgaven over boeddhistische kunst, cultuur en samenleving. Uiteraard besteden we ook ruim aandacht aan de sociale, politieke, ecologische, medische en psychotherapeutische waarde van de Dharma.

Asoka: uw gids in de inspirerende wereld van het boeddhisme!