manuscripten

Om te beoordelen of uw manuscript aansluit bij het profiel van Asoka vinden we het prettig als u vooraf telefonisch contact opneemt met de uitgeverij. Manuscripten die in principe voor publicatie in aanmerking komen kunnen vervolgens verstuurd worden aan:

 

Uitgeverij Asoka
Waarbekeplein 19
B – 9506 Waarbeke

 

Gelieve uw manuscript op de volgende manier aan te leveren:

  1. Print uw manuscript in een goed leesbare letter en met een regelafstand van anderhalf. Handgeschreven manuscripten worden niet in behandeling genomen.
  2. Schrijf een begeleidende brief waarin u kort toelicht wie u bent, waar uw manuscript over gaat en waarom u uw manuscript graag door Uitgeverij Asoka uitgegeven ziet worden.
  3. Stuur een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop mee als u uw manuscript in geval van afwijzing retour wenst te ontvangen.
  4. Wij streven ernaar om uw manuscript binnen 3 maanden na aanlevering te beoordelen. Wij sturen echter geen beoordelingsrapport, noch kan over de beoordeling worden gecorrespondeerd.

 

Uitgeverij Asoka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken van uw manuscript. Bewaar daarom zelf het origineel, of maak een kopie voordat u ons iets toestuurt.