Elke golf is de zee*


Mystieke spiritualiteit

Willigis Jäger


categorieën:   Boeddhisme (algemeen) / Interreligieuze dialoog / Integrale spiritualiteit
isbn: 9789056700959
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 208
druk: 4
verschijningsdatum: 13 okt 2003
status:  Leverbaar
prijs: € 20,50

Willigis Jäger wil de verschillende mystieke tradities opnieuw in de belangstelling plaatsen, tot leven te wekken en ze met elkaar en met het moderne wereldbeeld verzoenen. In dit boek begeleidt hij de lezer op zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid en naar de diepere zin van het leven. Er worden antwoorden voorgesteld en oplossingen aangeboden die voorbijgaan aan het oude vertrouwde wereldbeeld en een nieuwe visie bieden op mens en werkelijkheid. Het herontdekken van de rijkdom van de grote mystieke tradities maakt het mogelijk dat de toekomstige weg van de mensheid een 'weg naar binnen' zal zijn. Elke golf is de zee kwam tot stand op basis van gesprekken die Christoph Quarch voerde met Willigis Jäger, met als doel de lezer te helpen deze 'weg naar binnen' te ontdekken en te leren bewandelen. De kosmische visie en het holistisch denken van de auteur geven de hier gepresenteerde mystieke spiritualiteit een verrassende frisheid en actualiteit.

NBD | Biblion 8 juni 2010

Neerslag van gesprekken met de Duitse benedictijner monnik en Zenmeester Willigis Jager. De auteur is kennelijk beter thuis in het boeddhisme dan in het hindoeisme, gezien de soms wonderlijke spelling van hindoe-termen (Krya (?) yoga (pagina 71) en zijn bewering over de geboorte van Krishna (pagina 100) in verband met Christus' geboorte). Het boek wil een leidraad zijn bij het zoeken naar de waarheid en de diepere zin van het leven. De auteur tracht de verschillende mystieke tradities met elkaar en met het moderne wereldbeeld te verzoenen. Hij biedt daarmee nieuwe perspectieven op mens en werkelijkheid. Door middel van de rijkdom van de grote mystieke tradities leert hij de lezer 'de weg naar binnen' te bewandelen. Aan de orde komen onde meer 'de grondslagen van de mystieke spiritualiteit' en 'de spirituele beoefening van de mystiek'. De gesprekken zijn boeiende leesstof voor spirituele zoekers.

(Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.