over de auteur

René van Dijck

René van Dijck, studeerde cultuur-en wetenschapsstudie aan de universiteit van Maastricht.Hij gaf jarenlang les aan middelbare scholen in de vakken levensbeschouwing en filosofie en verdiepte zich in overeenkomsten tussen de religies. Thans doceert hij wereldreligies en boeddhisme aan diverse educatieve instellingen en geeft hij lezinge