Liefdevolle vriendelijkheid


Een ander perspectief op geluk

Sharon Salzberg


categorieën:   Theravada / Meditatie / Vipassana
isbn: 9789056700096
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 207
druk: 7
vertaler: Kheminda Merkus
verschijningsdatum: 22 feb 2021
eerste uitgave: Lovingkindness
status:  Leverbaar
prijs: € 22,75

Ons leven lang hunkeren we ernaar onszelf lief te hebben en met anderen een intens gevoel van verbondenheid te ervaren. Angst voor intimiteit – zowel met anderen als met onszelf – veroorzaakt gevoelens van pijn en verlangen. Deze gevoelens kunnen echter ook aanleiding zijn tot een zoektocht naar vrijheid, en ons de bereidheid geven een spiritueel pad te bewandelen.

In dit inspirerende boek laat Sharon Salzberg, een van de leidende spirituele leraren in Amerika, ons zien hoe het boeddhistische pad van 'liefdevolle vriendelijkheid' (metta) ons kan helpen het stralende en vreugdevolle middelpunt van ons wezen te ontdekken. Het leren leven met liefdevolle vriendelijkheid is een revolutionaire praktijk. Het stelt ons in staat het leven een radicaal andere richting te geven, in onszelf werkelijk geluk te ervaren en anderen met oprecht mededogen te benaderen.

Gebruik makend van eenvoudige boeddhistische leringen, wijsheidsverhalen uit verschillende spirituele tradities, geleide meditatie-oefeningen en haar eigen ervaring van 25 jaar onderricht en praktijk, geeft de auteur een heldere indruk van hoe in elk van ons liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid tot ontwikkeling kunnen komen.

Liefdevolle vriendelijkheid is een grondige verkenning van de diepgaande betekenis van liefde, empathie en bekommernis. Het biedt psychologische inzichten met een werkelijk spiriuele waarde, die ook praktisch bruikbaar zijn.

NBD | Biblion 8 juni 2010

In dit boek laat Sharon Salzberg ons zien hoe we het boeddhistische pad van 'liefdevolle vriendelijkheid' (metta) in ons leven systematisch kunnen ontwikkelen. Zij laat ons zien hoe de mens verlangt naar een diepere liefde voor zichzelf en een grotere verbondenheid met anderen. Paradoxaal genoeg ervaren we juist vaak angst voor intimiteit. We verlangen naar liefde en toch zijn we eenzaam. Salzberg biedt een aantal meditatietechnieken aan, die ze in India en Burma leerde, van o.a. de Theravada-meditatieleraar Sayadaw U Pandita. Door spirituele beoefening wordt onze persoonlijke mythologie van isolement ondermijnd en ontdekken we, aldus Salzberg, dat ieder van ons een stralend hart vol vreugde heeft, dat we aan de wereld kunnen tonen. Het is een bijzonder effectieve en fundamentele manier om het verstand en het hart te openen, waarmee we ons leven een radicaal andere richting kunnen geven. Het stelt ons in staat werkelijk geluk in onszelf te ervaren en anderen met oprecht mededogen te benaderen. De auteur heeft 25 jaar ervaring in het geven van boeddhistisch onderricht. Zij geeft o.a. les in het Insight Meditation Society (IMS) in Barre, Massachusetts. Bevat bronvermelding. Eenvoudig uitgegeven.
(Biblion recensie, Sandra Tideman-van Nispen.)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.