Het Diamant-Sutra


Rob Janssen


categorieën:   Boeddhisme / Oosterse filosofie
isbn: 9789056703608
uitvoering: gebonden
aantal pagina's: 96
druk: 1
vertaler: Rob Janssen
verschijningsdatum: 15 sep 2016
eerste uitgave: Vajracchedika Prajñaparamitra
status:  Uitverkocht
prijs: € 16,95

Nog enkele licht-beschadigde exemplaren beschikbaar. Heeft u belangstelling stuur dan een bericht naar info@milinda.nl 

Het sūtra van de 'Diamantsnijder' (Vajracchedikā Prajñāpāramitā), beter bekend als 'Diamant-sūtra', behoort tot de zgn. Prajñāpāramitā-literatuur, teksten die de 'perfectie van Inzicht' tot onderwerp hebben. Het mahāyāna kent zes perfecties (pāramitā) of deugden, die door de Bodhisattva beoefend moeten worden om tot Verlichting te komen. De 'perfectie van inzicht' is de laatste en de meest belangrijke.

Het sūtra behoort tot de oudste mahāyāna-teksten en is geschreven in het Sanskriet in de eerste eeuwen van onze jaartelling. De tekst was en is zeer populair onder mahāyāna-boeddhisten in Oost en West en heeft vooral een grote invloed uitgeoefend op zen en het Tibetaans boeddhisme.

 

Het sūtra bevat voor die tijd twee belangrijke nieuwe inzichten. Het eerste inzicht is dat er geen zelf is. Een tweede nieuwe inzicht is dat er twee te onderscheiden waarnemingsniveaus zijn: het relatieve dagelijkse en het absolute niveau. Het sūtra schudt ons wakker uit de relatieve logica van ons dagelijks leven en opent onze ogen voor een andere blik op de werkelijkheid, waardoor niets meer is wat het lijkt… Beide inzichten worden door de bekende zenmeester Rients Ritskes in een verhelderende inleiding uiteengezet.

 

Het Diamant-Sutra kwam aan bod in deze nieuwsbrief.

NDB | Biblion 3 november 2016

Eerste vertaling in het Nederlands uit het Sanskriet uit de eerste eeuwen n.Chr. van de soetra van de 'Diamantsnijder' (Vajracchedikā Prajñā-pāramitā), beter bekend als de 'Diamantsutra' door de eminente mede-vertaler van de Asoka-reeks van de leerredes van Boeddha. 

 

Deze soetra behoort tot een van de populairste teksten van het mahayana-boeddhisme (met een grote invloed op zen en het Tibetaans boeddhisme). In deze moet de Bodhisattva (iemand die ontwaakt is en zijn leven wijd aan het laten ontwaken van alle andere levende wezens) de belangrijkste deugd van de zes leren en beoefenen, namelijk die van 'de perfectie van inzicht'. De soetra bestaat uit 32 hoofdstukken en twee delen, waarvan het eerste deel het belangrijkste is, waarin twee belangrijke nieuwe inzichten: dat er geen zelf is en er twee verschillende waarnemingsniveau's zijn (het relatieve dagelijkse en het absolute niveau, dat het dagelijkste door zijn absoluutheid relativeert en waarop men zijn aandacht gericht dient te houden). Met uitgebreid commentaar van de vertaler en voorwoord van de bekende zenmeester Rients Ritskes. Voor de meer in de leer gevorderde boeddhistische lezer. 

 

(Biblion recensie, J. Hodenius) 

Login of registreer om een recensie toe te voegen.