Zie, je bent al vrij! - paperback

Gouden Lijst
Schets van een non-duaal pad

Hans Knibbe


categorieën:   Meditatie / Spiritualiteit (algemeen) / Zelfontplooiing
isbn: 9789056703370
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 157
druk: 4
verschijningsdatum: 10 mrt 2014
status:  Leverbaar
prijs: € 22,75
prijs e-book: € 8,99
ledenprijs e-book: € 7,19

Ken je momenten van spontaan geluk, van door niets veroorzaakte vrijheid en heelheid? Wil je dit graag begrijpen en een grotere plaats in je leven geven zonder daarbij ‘oosters’ te worden? Dan biedt de originele en moderne Zijnsgeoriënteerde benadering van Hans Knibbe je een schat aan inzicht en methodes.

 

Hans Knibbe is erin geslaagd zijn scholing als psycholoog en zijn toewijding aan Dzogchen samen te smeden tot een toegankelijk en praktisch pad van verlichte levenskunst. In dit boek concentreert de auteur zich op de herkenning van de vrije, non-duale grond van ons wezen en laat hij zien hoe we deze herkenning kunnen laten voortduren in ons dagelijkse leven. Het boek heeft de potentie jouw verlichte aard tot leven te wekken tijdens het lezen, op zo’n manier dat je het van binnenuit begrijpt. Het is in die zin zowel een studieals een meditatie-inspiratieboek.

 

Een helder, zeer leesbaar boek over een lastig onderwerp. Het gaat over de kern van spiritualiteit.

 — Nico Tydeman

 

Dit is een boek dat niet alleen gelezen, maar vooral geleefd moet worden. Dat is de oproep waarmee Knibbe zijn slothoofdstuk eigenlijk ook besluit. Ik ben hem daarvoor bijzonder dankbaar.

 — Ton Lathouwers

drs C.J.G. v.d. Burg van NBD-Biblion 16 februari 2015

Studie- en meditatie-inspiratieboek, gebaseerd op  westerse psychologische en Tibetaans boeddhistische inzichten. De auteur is klinisch psycholoog en grondlegger van Zijnsoriëntatie. De opzet van het boek is:

1. De diagnose van het kwaal: ‘We leven verkrampt’.

2. De beschrijving van het medicijn daartegen: het spirituele pad van non-duale vrijheid.

3. De evaluatie: ’Hoe werkt het non-duale pad op ons uit?

Het doel van het boek: inzicht in – en de ervaring van – vrijheid en heelheid, zonder daarbij ‘oosters’ te moeten worden. Het gaat over de kunst van gelukkig zijn. Verrassende heldere, toegankelijke en praktische gids op het pad van verlichte levenskunst. Ook in die zin een verademing! Uniek in zijn soort, omdat de auteur zich verre houdt van de op dit gebied gebruikelijke elitaire esoterie en exotisme, zonder zich te distantiëren van zijn oosterse inspiratie. Kleine druk, met inhoudsopgave en aanbevolen literatuur.

InZicht 10 december 2014

Dit boek is uniek. Ik ken geen enkel ander boek dat zo concreet en expliciet, zo genuanceerd en systematisch alle momenten en paradoxen op een non-duaal pad behandelt. De inhoud is een kristallisatie van meer dan 25 jaar ervaring in de begeleiding van studenten op het non-duale pad en het resultaat van nog veel meer jaren van persoonlijke oefening van de auteur zelf. Hans Knibbe is reeds meer dan 25 jaar de stichter en bezieler van de School voor Zijnsoriëntatie. Hier vind je dus geen herkauwen van tweedehands denken. Alles komt rechtstreeks uit de eigen ervaring voort en die wordt op een originele en unieke wijze verwoord.

 

Het boek heeft een uitdagende titel: Zie, je bent al vrij! Het allereerste woord, “Zie”, verwijst naar de essentie: het rechtstreekse (in)zien. De opzet van het boek volgt een klare logica: het stelt een scherpe diagnose van onze kwaal, beschrijft het medicijn, geeft adviezen om te stabiliseren in het nieuwe Zien en Zijn, en beschrijft ten slotte de  ‘resultaten’ met het label ‘levenskunst’. Vijf gedurfde basisstellingen zijn ondergebracht in de titels van evenzoveel hoofdstukken: ‘We leven verkrampt’, ‘Verkramptheid is niet onze natuurlijke staat’, ‘Zie, je bent al vrij’, ‘We kunnen ons op een pad van vrijheid begeven’ en ‘Het pad leidt tot een ontspannen levenskunst in de natuurlijke staat’. Het zijn universele thema's, ook voor wie niet vertrouwd is met Zijnsoriëntatie.

 

Zie, je bent al vrij!kan gelezen worden als een eerste opstap naar een non-duaal pad met  vele valkuilen en paradoxen, zoals: je bent het al en toch moet je (jaren) een pad volgen. Natuurlijk kun je het boek ook lezen als een introductie of kennismaking met ‘Zijnsoriëntatie’ of als de neerslag van de unieke sadhana van Hans Knibbe zelf. Reeds tijdens zijn studententijd kwam hij in contact met dzogchen, de non-dualistische stroming binnen het boeddhisme. Daarnaast trainde hij onder Stattman. Deze probeerde alle moderne therapieën te integreren. Van integratieve therapeut evolueerde Knibbe tot spirituele therapeut, en nu tot spirituele leraar (zijn evolutie tot en met 2003 kun je nalezen in InZicht nr. 18 uit 2003).

 

Het non-duale pad dat in dit boek beschreven wordt, kan echter ook gezien worden als ’levenskunstpad’. Hier komen we bij de kern die Zijnsoriëntatie zo uniek maakt. Een diepgaand inzicht in het menselijk functioneren wordt naadloos gecombineerd met de hoogste oosterse wijsheid en het unieke van dzogchen. Deze twee aspecten van het levenskunstpad staan niet los van elkaar, maar zijn naadloos geïntegreerd. Het grote voordeel van deze benadering is dat er veel meer dan in andere non-duale benaderingen aandacht wordt gegeven aan de menselijke, kleine kanten van het levenskunstpad. Ook wie ‘verlicht‘ is kan nog heel wat kanten hebben die onvolwassen zijn gebleven. Iemand met de vorming van Hans Knibbe kent natuurlijk het westerse concept van de ‘volfunctionerende’ mens zoals dat beschreven is door Maslow en Rogers. Aan de hand van dit levenskunstpad worden de westerse en oosterse modellen van volle zelfrealisatie op fraaie wijze geïntegreerd.

 

Zie, je bent al vrij!is helder en eenvoudig van taal, maar wel zo diepgaand dat je het waarschijnlijk meerdere keren wilt lezen. Verwacht geen makkelijk verteerbaar feelgoodboekje. De schrijver lokt je uit je comfortzone naar de oneindige non-duale ruimte van je geest. Dat vraagt geestkracht van de lezer. Dus van harte aanbevolen voor al degenen die oprecht geïnteresseerd zijn in het bevrijdende inzicht van de titel: 'Zie, je bent al vrij!'.

 

Guy Vandeput

Tijdschrift InZicht

Login of registreer om een recensie toe te voegen.