De gouden karper is uit het net


Verzamelde essays

Nico Tydeman


categorieën:   Zen
isbn: 9789056702526
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 432
druk: 1
verschijningsdatum: 20 jun 2012
status:  Leverbaar
prijs: € 28,25

Dit boek bevat een selectie gepubliceerde artikelen over zenboeddhisme, geschreven vanaf 1970 tot 2010. Zij zijn verschenen in tijdschriften (o.a. Zen en Speling) of in boeken waaraan meerdere auteurs een bijdrage leverden. Zij bestrijken een periode van veertig jaar spiritualiteit. Met publiceren is Tydeman begonnen toen hij werkzaam was als staflid van het toenmalige meditatiecentrum De Kosmos. Vanaf die tijd leerden verschillende leraren hem de zenweg: Kalfried Dürckheim, Thich Nhat Hanh en vooral Genpo Merzel Roshi. De essays zijn een weerslag van zijn ontwikkeling vanaf deze beginfase tot aan de tijd dat Tydeman zelf officieel leraar werd. Zij gaan over de belangrijke thema’s: de beoefening van zazen, de plaats van het zenboeddhisme in het publieke (Nederlandse) domein, zen en de dood, compassie, verlichting – en wat daarna?, over Dogen Zenji, de stichter van de soto-school. De betekenis van de christelijke mystiek blijkt uit een artikel over meister Eckhart. In deze verzamelbundel zijn ook enkele niet gepubliceerde artikelen opgenomen, o.a. over erotiek en verlichting en een bijdrage aan de interreligieuze dialoog. Dit laatste is de tekst van een lezing uitgesproken op een conferentie gehouden ter ere van Mimi Maréchal, tien jaar na haar overlijden.

NBD Biblion (J. Hodenius) 4 maart 2013

Deze uitgave bevat zesentwintig essays (waarvan een vijfde niet eerder gepubliceerd) van de bekende Nederlandse zenleraar Nico Tydeman (1942) uit de periode 1973-2010. Hij publiceerde eerder invloedrijke boeken over zen als 'Vormen van oneindige leegte' (1990). 

 

De essays sluiten aan bij zijn interesses en ontwikkeling en zijn, naar eigen zeggen, een afspiegeling van de idealen van zijn generatie: als religieus romanticus hoopte hij dat het streven naar spiritualiteit en verlichting (geïnspireerd op het oosten) tevens tot sociale en culturele vernieuwing zou leiden. 

 

Rationaliteit, consumentisme en machtshonger blijken echter niet zo gemakkelijk met meditatie en contemplatie te slechten, maar de auteur blijft overtuigd van de langetermijninvloed die 'de geest' zal hebben. 

 

De bundel is even divers als interessant, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van zen in Nederland, korte essays over meesters als Thich Nhat Hanh, Bodhidarma en Meister Eckhart, maar ook met verrassende uitgangspunten, zoals de erotische aspecten van verlichting en verlichtingservaringen of een commentaar op de collaboratie van Japanse zenmeesters met het keizerlijk imperialisme. 

Login of registreer om een recensie toe te voegen.