boeddhamagazine

Aan alle abonnees en geïnteresseerden,

 

Het laatste nummer van BoeddhaMagazine (editie 79: jaargang 19, nr. 5) verscheen – met enige vertraging – begin januari 2015. In het redactioneel van dat nummer werd de toekomst van het blad reeds als ‘uiterst onzeker’ bestempeld. Sindsdien is het stil gebleven. Achter de schermen is er echter wel het nodige gebeurd en veranderd. De uitgeverij is overgenomen en verhuisd, en een klein team is dagelijks in de weer met het verwerken van het verleden en het voorbereiden van een nieuwe toekomst, óók voor het tijdschrift.

 

Het ideaal van redactie en uitgever om door middel van een toegankelijk tijdschrift een breed publiek kennis te laten maken met het boeddhisme als bron van inspiratie en wijsheid is, om uiteenlopende redenen, niet levensvatbaar gebleken. De exploitatie was niet rond te krijgen en de uitgeverij was niet in staat de structurele verliezen aan te zuiveren. Was het bouwen aan een luchtkasteel? Vermoedelijk wel, maar het was de moeite meer dan waard. In de afgelopen twintig jaar hebben velen, vaak geheel vrijwillig, bijgedragen aan de evolutie van het tijdschrift, een geschiedenis die gekenmerkt wordt door opeenvolgende transformaties. In september 1995 ontstond uit het kleinschalige Saddharma (alleen voor donateurs van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme) het Kwartaalblad Boeddhisme. Eind 2004 werd het blad omgedoopt in Vorm&Leegte om in 2011, onder de kundige redactionele leiding van Dorine Esser, verder te gaan als BoeddhaMagazine. Uitgaande van nieuw uitgeefbeleid heeft Marjolein Niestadt sinds 2013 gepoogd het tijdschrift geschikt te maken voor een breder publiek – een in alle opzichten geslaagde professionalisering, maar de noodzakelijke groei bleef jammer genoeg uit. De vraag of het Nederlands taalgebied op dit moment voldoende mogelijkheden biedt voor een breed toegankelijk boeddhistisch tijdschrift moet – voorlopig – helaas negatief beantwoord worden.


BoeddhaMagazine staat op dit moment on hold – een tussenfase waarin wordt gedacht en gewerkt aan een volgende metamorfose. De contouren van die toekomst tekenen zich reeds af, maar het uitwerken van een volstrekt nieuwe bladformule en het herijken van alle aspecten die bij het uitgeven van een tijdschrift een rol spelen, kost tijd. We willen daarbij niet overhaast te werk gaan. We vragen de huidige abonnees dan ook om geduld. Wie zijn abonnement reeds heeft vernieuwd kan rekenen op een overeenkomstig aantal nummers. Wanneer, en met welke regelmaat die zullen verschijnen is op dit moment nog onzeker.

 

Namens Milinda uitgevers,

 

Gerolf T‘Hooft
Juni 2015

 

=========================

 

Einde BoeddhaMagazine

 

De afgelopen maanden stond BoeddhaMagazine 'on hold' en is er geprobeerd het tijdschrift in een gewijzigde vorm voort te zetten. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat een toekomstbestendige doorstart onder de gegeven omstandigheden jammer genoeg niet mogelijk is. Er zullen van BoeddhaMagazine dan ook geen nieuwe nummers meer verschijnen. De financiële middelen die nodig zijn om een nieuwe jaargang van het tijdschrift uit te geven, zijn door de vorige eigenaar geïnvesteerd in een poging het blad voor een ruimer publiek toegankelijk te maken. De daarmee verwachtte groei is echter uitgebleven. Virtu bv (formeel uitgever van BoeddhaMagazine) is er niet in geslaagd de exploitatie van het blad sluitend te krijgen. De nieuwe eigenaren beschikken bijgevolg niet over de noodzakelijke middelen om aan de verplichtingen als gevolg van reeds betaalde abonnementsgelden te voldoen. Onze oprechte excuses daarvoor.

 

Namens Milinda uitgevers,

 

Gerolf T‘Hooft
November 2015