over de auteur

Shantideva

Bodhicaryavatara

Het trainen van de geest in bodhicittaAsoka

€ 24,95bestel