over de auteur

Diane Eshin Rizzetto

Diane Rizzetto geeft als zenleraar ruim 40 jaar les. Als voormalig abt en oprichter van het Bay Zen Center in Oakland, Californië, is ze ook medeoprichter van de Ordinary Mind Zen School, gericht op het cultiveren van bewustzijn tijdens de dagelijkse activiteiten. Zij is dharma-erfgenaam van Charlotte Joko Beck.

Stilte in de storm

Hoe volhouden in hopeloze tijden?Asoka

€ 19,95bestel