over de auteur

Florence Caplow

Florence Caplow is soto-zenpriesteres in de lijn van Suzuki Roshi. Ze beoefent sinds meer dan 25 jaar vipassana en zen en is dharma-lerares, veldbotanica, essayiste en uitgeefster

Het verborgen licht

Verhalen van 25 eeuwen verlichte vrouwenAsoka

€ 29,95