over de auteur

Dhammaketu

Dhammaketu (Wilfried De Vlieghere, 1941) studeerde filosofie en theologie, en werd, na een tijdlang benedictijner monnik te zijn geweest, werkzaam als conjuctuuranalyst op het ministerie van economische zaken. Hij was begin jaren 80 betrokken bij de oprichting van agalev (voorloper van de huidige Vlaamse partij Groen) waarvoor hij van 1988 tot 1995 volksvertegenwoordiger was. Hij kwam in 1986 in contact met het boeddhisme en werd kort nadien lid van de Triratna Boeddhistische Orde, een beweging met als doel het boeddhisme tot leven te brengen in vormen en uitdrukkingen die passen in onze westerse laat-moderne samenleving. Hij richtte het boeddhistisch centrum Gent op en is tegenwoordig actief in het bestuur van het retraitecentrum Metta Vihara (Hulst, Nederland), ondervoorzitter van de Boeddhistisch Unie van België (BUB), en docent ethiek in het embryonair Hoger Instituut voor het Boeddhisme (HIB). In 2012 verscheen bij Asoka zijn boek Boeddha NU!