over de auteur

Hans Wolfgang Schumann

Hans Wolfgang Schumann, geboren in 1928, promoveerde in 1957 op het gebied van de Indologie en de vergelijkende godsdienstwetenschap. Van 1960 tot 1963 was hij lektor aan de Hindu-universiteit van Benares. Nadien werkte hij voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Duitse Bondsrepubliek en verbleef 20 jaar in India, Birma (Myanmar) en Ceylon (Çr La(pi)ka), en ook enige tijd in de USA. Tenslotte werd hij consul-generaal in Bombay. In 1985/86 had hij een leeropdracht voor boeddhisme aan de universiteit van Bonn. Hij is schrijver van verschillende boeken over de filosofie, de geschiedenis en de ikonografie van het boeddhisme.

De historische Boeddha

Leven en leer van GotamaAsoka

€ 29,95bestel