onderwerpen

Hieronder vindt u een complete lijst van boeken die vallen binnen de door u gekozen onderwerps-categorie. Klik op een titel voor een uitgebreide boekbeschrijving.

Zie ook: Overzicht van onderwerpen


Christelijke mystiek


Licht op licht

Licht op licht


Dichterlijk dansen met God
Djelal-oed-din Roemi

In Licht op licht, dichterlijk dansen met God spreekt de dichter en mysticus Djelal od-Dın Roemi tot ons over het belang van stilte, het verbijsterende effect dat openbaring op een mens heeft, het pad van de liefde en ontwaken. De gedichten in deze bundel zijn een keuze uit Roemi’s Diwan-e Sjams-e Tabrız, een meesterwerk in de Perzische literatuur en een klassiek werk binnen het soefisme, dat hij opdroeg aan zijn vriend en leermeester Sjams van Tabrız en dat samen met zijn Masnawı een van zijn belangrijkste geschriften is.


paperback | 360 pag. | € 26,75bestelAndere uitgevers