De adelaar in zijn vlucht

Gouden Lijst

Jiddu Krishnamurti


categorieën:   Krishnamurti
isbn: 9789062711178
uitvoering: Paperback
aantal pagina's: 192
druk: 2
vertaler: H.W. Methorst & A.J.G. Methorst-Kuiper, herzien door Hans van der Kroft
verschijningsdatum: 30 apr 2015
eerste uitgave: 1974
status:  Leverbaar
prijs: € 19,25
prijs e-book: € 8,99
ledenprijs e-book: € 7,19

De adelaar laat in zijn vlucht geen spoor na, de man van de wetenschap wel. Als we het probleem van de vrijheid onderzoeken, hebben we niet alleen de wetenschappelijke benadering nodig, maar ook de vlucht van de adelaar, die geen spoor achterlaat.

 

In De adelaar in zijn vlucht zijn twaalf toespraken samengebracht die Krishnamurti in 1969 hield in Londen, Amsterdam, Parijs en Saanen. Als een adelaar scheert hij van de ene Europese hoofdstad naar de andere en overal vertolkt hij de kern van zijn boodschap: de oplossing van menselijke problemen als angst, geweld en verdeeldheid ligt in het werkelijk begrijpen van het probleem. Het antwoord ligt niet buiten de vraag, maar ligt in de vraag zelf besloten. We zijn echter zo gericht op het vinden van antwoorden dat we ons geen nauwkeurig beeld kunnen vormen van het probleem zelf en daardoor een echte oplossing in de weg zitten.

Krishnamurti (1895-1986) wordt wereldwijd erkend als een belangrijk spiritueel denker die tot op de dag van vandaag duizenden mensen inspireert. Zo erkennen o.a. Joseph Campbell, Alan Watts, Eckhart Tolle en Deepak Chopra diepgaand beïnvloed  te zijn door zijn heldere en compromisloze boodschap. Krishnamurti was niet gebonden aan enige religie of politieke ideologie; integendeel, hij beschouwde deze als de fundamentele oorzaken van menselijke verdeeldheid en conflict – een opvatting die zeker in onze tijd niets aan actualiteit verloren heeft.

Velen beschouwen De adelaar in zijn vlucht als een belangrijkste publicaties van Krishnamurti. Het behandelt essentiële thema’s als vrijheid, verandering, geweld, vrede en de openheid voor het onbekende.

NBD/Biblion 23 september 2015

De door de theosofie ontdekte 'wereldleraar' Krishnamurti (1895-1986) hief in de jaren dertig zijn organisatie op en trok zich terug uit de publiciteit. In de jaren zestig werd hij herontdekt en opnieuw beroemd. Uit die periode (namelik uit 1969) is in dit boek een twaalftal toespraken bijeengebracht. Het thema is bij Krishnamurti bekend: een mens moet zich niet laten bepalen door zijn conditioneringen, maar moet het wezenlijke ontdekken. Hij moet de werkelijkheid leren zien zoals ze is, namelijk als puur zijn. In dit boek zijn ook vragen naar aanleiding van de toespraken en de antwoorden van Krishnamurti weergegeven. Voor een bibliotheek die boeken van Krishnamurti heeft, is aanschaf niet direct noodzakelijk, omdat de boodschap van Krishnamurti in al zijn publicaties dezelfde is. Alleen voorbeelden, uitwerkingen en reacties verschillen

Login of registreer om een recensie toe te voegen.