over de auteur

Katrijne Bezemer

Katrijne Bezemer is historicus en theoloog. Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw de vertalingen van diverse gnostieke teksten beschikbaar kwamen, had de gnosis – naast de mystieke tradities en de ethiek – reeds haar grote interesse. Zij is werkzaam als predikant, geeft lezingen en leidt leeskringen op het terrein van de gnosis en de mystiek.

Op weg met de gnosis

Een alternatief christendomSynthese

€ 14,75