over de auteur

Peter Liefhebber

Peter Liefhebber is bijna een halve eeuw werkzaam geweest als dagbladjournalist. Zijn eerste toneelrecensies verschenen al in 1963 in de toenmalige Delftsche Courant en andere regionale kranten. In de jaren zeventig was hij onderwijs- en parlementair redacteur van De Telegraaf. Begin jaren tachtig keerde hij terug naar zijn oude liefde: het theater. Hij zag meer dan 4000 toneelvoorstellingen,  waaronder ruim honderd van stukken van Shakespeare. Acteur Huub Stapel noemde hem ‘de geliefdste criticus van alle acteurs en actrices die er toe doen’.
 
Bij Liefhebbers afscheid als kunstcriticus speelden toneelgrootheden als Pierre Bokma, Gijs Scholten van Aschat, Carine Crutzen, Peter Blok, Brigitte Kaandorp, Marc-Marie Huijbregts, Hans Liberg, Jeroen van Merwijk en Erik van Muiswinkel scènes van Shakespeare voor hem en werd het boek De verborgen Shakespeare gepresenteerd.
 
Met titels als De wonderaap, Sneeuwzwartje, Storm van de ziel en De Tweelingslang geeft Peter Liefhebber lezingen over het wereldbeeld dat (versluierd ) te vinden is bij Shakespeare, Dante, Plato e.a.