over de auteur

Georges I. Gurdjieff

Gurdjieff werd, naar wordt aangenomen, in 1866 in Alexandropol geboren. Na zijn vroegste jeugd doorkruiste hij gedurende 20 jaar het nabije Oosten en Centraal-Azië op zoek naar de verborgen kennis die hem in staat zou stellen de zin van het leven te doorgronden.

Gedurende deze periode verbleef hij in verschillende voor de buitenwereld vrijwel ontoegankelijke gemeenschappen en kloosters en werd hij zich bewust van zijn levenstaak: de door hem verworven objectieve kennis uit te dragen en hen die geïnteresseerd zijn de weg te wijzen naar een volwaardig leven.

Het leven is alleen echt wanneer 'ik ben' vormt na Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon en Ontmoetingen met bijzondere mensen het sluitstuk van de trilogie Het Al en Alles van Gurdjieffs geschriften.