U kunt met iDeal betalenwaerbeke verzendt via TNT

Actieve hoop


Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden

Joanna Macy, Chris Johnstone


categorieën:   Milieu / Mens en maatschappij (algemeen)
isbn: 9789492494023
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 288
druk: 2
vertaler: Jeanneke van de Ven
verschijningsdatum: 01 Nov 2022
eerste uitgave: Active Hope
status:  In herdruk
prijs: € 24,95

De omvang van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden, is voor velen moeilijk te bevatten. Actieve hoop laat zien hoe we temidden van een planetaire noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om met deze crisis om te gaan.

De auteurs presenteren in dit boek een praktische methode waarmee we ons kunnen bevrijden van de machteloosheid en moedeloosheid tegenover de omvang van de problemen die op ons afkomen. Hun werkwijze bevat elementen uit de mythologie, moderne psychologie, spiritualiteit en holistische wetenschap en geeft je hanteerbare instrumenten om de chaos waarin we zitten onder ogen te zien en een actieve rol te spelen in de ‘Grote Ommekeer’: de transitite van een industriele groeimaatschappij naar een leven-ondersteunende samenleving.

 

Actieve hoop kwam aan bod in deze nieuwsbrief.

Gerda Klijnstra | NVRT 19 January 2017

Het boek Actieve Hoop laat zien hoe we te midden van een planetaire noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om met deze crisis om te gaan. De auteurs presenteren in dit boek een praktische methode waarmee we ons kunnen bevrijden van de machteloosheid en moedeloosheid tegenover de omvang van de problemen die op ons afkomen, aldus de achterflap.

 

De schrijvers proberen je hanteerbare instrumenten te geven om de chaos waarin we zitten onder ogen te zien en een actieve rol te gaan spelen in de transitie van een industriële groeimaatschappij naar een levensondersteunende samenleving.

 

Het Werk dat Weer Verbindt is volgens het boek een baanbrekend theoretisch kader voor persoonlijke en sociale verandering. Voor welke situatie we ook komen te staan, we kunnen zelf kiezen hoe we reageren, aldus het boek.

 

Het begint met verhalen over het succes van de economie en de schaduwzijden daarvan. Het vervolgt met de grote ontrafeling van uitputting van hulpbronnen en uitsterving van soorten en klimaatverandering. Dit samen is een soort dubbele werkelijkheid. Dan komt het derde verhaal met de grote ommekeer. De grote ommekeer is het engagement om je in te zetten voor het belang van leven op aarde, de visie, de moed en de solidariteit die daar voor nodig zijn. Het gebeurt ook al, er vindt al systeemverandering plaats en onze beschaving is zich al opnieuw aan het uitvinden. Benaderingen in gezondheidszorg, landbouw en economie zijn al aan het veranderen, worden op zijn minst ter discussie gesteld. En vraag jezelf eens af: wat inspireert mensen om deel te nemen aan projecten waar ze geen direct voordeel aan hebben?

 

Met actieve hoop ondersteun je de spiraal van vertrouwen en niets kan ontdekt worden vanuit onze stoel of zonder risico.

 

Tot zover heel inspirerend. Maar dan volgen toch een groot aantal theoretische hoofdstukken over pijn (die moet je eren), over egoïsme en zelfgevoel (wie ben jij eigenlijk) en hoe je je weer kunt verbinden. Af en toe een beetje saai. Wel leuk zijn de oefeningen, die waarschijnlijk uit haar workshops komen, die heel inspirerend en heel vernieuwend zijn. Probeer bijvoorbeeld eens een droom te vangen voor een levensondersteunende samenleving. Vertrouwen dat het mogelijk is, vind ik een prachtige basis om in deze wereld verder te gaan. Ik mis wel een beetje de goede voorbeelden die ik in het welzijnswerk zo vaak tegen kwam en waar ik altijd heel vrolijk van werd. Veel stromingen wijzen er op dat het ook anders kan, maar de praktijk overtuigt meer. Focussen op deze positieve energie is natuurlijk fantastisch en daarom is dit ook een waardevol boek. Zo vind je de parel in de oester. Want wanneer een zandkorrel in een oester belandt en zo irriterend is dat de oester om zich te verdedigen een paarlemoerachtige substantie moet uitscheiden, produceert deze reactie een materiaal dat hard, glanzend en kostbaar is.

NBD | Biblion 13 January 2017

Doel van het boek is om onze hoop met de wereld te versterken en te werken aan een positieve ommekeer, een transitie van een wereld van individueel economisch gewin naar een ondersteunende samenleving.

 

Voor het behoud van de wereld is een transitie nodig en dat begint bij het denken, mediteren (zie boeddhisme), de wereld met andere ogen bezien, het zoeken van bondgenoten en het formuleren van doelen om je aan te verbinden. Zie jezelf als een schakeltje in een groter geheel, maar ook als het beginpunt van veranderingen. Luister naar je dromen.

 

Het is een boek om samen met anderen te lezen en te bespreken. Het bevat meditatieoefeningen, die beginnen met: 'probeer eens...' Er staan veel voorbeelden in van gemeenschapsvormende projecten. Consuminderen is niet nieuw, maar past in deze bewustwording.

 

Een uitnodigend en visionair, de fantasie prikkelend boek, een methode om je niet langer machteloos te voelen maar verbinding te zoeken. Met eindnoten, een verwijzing naar literatuur en websites en een register.

Jeanneke van de Ven 23 December 2016

Zojuist verscheen het boek Actieve Hoop van de wereldwijd bekende ecofilosofe en activiste, Joanna Macy en de arts en coach Chris Johnstone. De ondertitel luidt: Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden, waarmee de toon gezet is: we leven in uiterst zorgelijke tijden, waarin de kans om nog een eventuele uitweg te vinden van ons afhankelijk is.

 

Vertrekkend vanuit de twee dominante verhalen van onze tijd: Business as Usual enerzijds en de Grote Ontrafeling in de vorm van klimaatverandering, de ineenstorting van de biodiversiteit en de wereldwijde rechtvaardigheidscrisis anderzijds, komen de auteurs tot hun beschrijving van het derde verhaal, het verhaal van het Transitietijdperk, ofwel de Grote Ommekeer van een industriële groeisamenleving naar een levensondersteunende samenleving. 

 

Joanna Macy ontwierp decennia geleden de methode van het ‘Werk dat weer Verbindt’, een methode die ons kan bevrijden van de machteloosheid en moedeloosheid tegenover de omvang van de problemen die op ons afkomen en die ons in staat stelt de werkelijkheid onder ogen te zien en onze moed en kracht te verzamelen. Deze beproefde werkwijze leidt ons door een steeds verder evoluerend en ongebruikelijk proces in vier stadia, om tot de zo noodzakelijke actie over te gaan.

 

Het eerste stadium gaat verrassend over dankbaarheid, dankbaarheid voor de gift van het leven, dankbaarheid in schril contrast met de kapitalistische consumptiesamenleving van het nooit genoeg. Dankbaarheid is een revolutionaire daad in die consumptiesamenleving. 

 

Het tweede stadium brengt ons bij onze pijn voor de wereld, ons verdriet om het massale verlies, onze woede omwille van alle destructie, ons angst voor wat er komen gaat, onze schuld omdat we door onze levenswijze mee gecompromitteerd zijn, maar ook bij onze passie en liefde voor de wereld, bij onze moed en hoop en verbondenheid. Onze pijn voor de wereld een plaats geven en delen brengt ons bij onze kracht om bij te dragen aan de heling van de wereld. 

 

In een derde luik leren we met nieuwe ogen kijken om uit te breken uit het beperkte kader van ons hier-en- nu leventje, en ons bewust te worden van de geschiedenis van de planeet en onze eigen geschiedenis daarin, bewust van het grote levende kader waar we deel van uitmaken. We laten ons inspireren door nieuwe wijsheden uit de systeemtheorie, de diepe ecologie, de ecopsychologie, de mythologie en spirituele tradities. Om tenslotte met al deze bagage op pad te gaan en steeds weer opnieuw onze bijdrage te leveren in de vorm van onze eigen gedragsverandering, van directe reddingsacties en het creëren van alternatieve structuren. Maar vooral ook om te komen tot de zo noodzakelijke bewustzijnsomwenteling over wie wij zijn en wat onze plaats is in deze wereld, tot een spiritueel ontwaken dat ons handelen en ons zijn in de wereld haar juiste fundamenten zal geven.

 

De omvang van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden is voor velen moeilijk te vatten. Lonen de kleine stappen die we zelf en samen met anderen zetten wel de moeite in dit grote verhaal? Kunnen en moeten we als kleine beperkte mensen wel een rol van enige betekenis spelen in de mega-uitdaging van de Grote Ommekeer? De auteurs vinden absoluut van wel en bieden een zeer werkbaar kader voor hoe we hierin te werk kunnen gaan.


Actieve Hoop bevat tal van herkenbare problemen en vragen waar we allemaal mee worstelen, maar ook inspirerende en bemoedigende verhalen, handvaten en tips om problemen aan te pakken, verrijkende zinvolle engagementen. Het goede doen en durven geloven dat het mogelijk is een leefbare en rechtvaardige cultuur te creëren maakt ons standvastig en vastberaden. De Grote Ommekeer is de context waarin wij leven. Ondanks alle ellende en gevaren is het een privilege om in deze revolutionaire tijd te leven en om vanuit onze verbondenheid met het web van het leven onze beslissende verantwoordelijkheid op te nemen. Als er een leefbare wereld zal zijn voor degenen die na ons komen, dan zal het zijn omdat wij de transitie gemaakt hebben. Onze opdracht in deze tijd is om te zorgen dat het leven verder gaat. Actieve Hoop laat ons zien hoe we daaraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 

 

(Bron: Aardewerk-brief herfst 2016)

Login of registreer om een recensie toe te voegen.