Het denkende lichaam


Interactie tussen lichaam, bewustzijn en het ik

Charles de Monchy


categorieën:   Wetenschap / Gezondheid
isbn: 9789060307328
uitvoering: paperback
aantal pagina's: 192
druk: 1
verschijningsdatum: 31 jan 2013
status:  Uitverkocht
prijs: € 22,75

Spanning, depressie en angst, maar ook levenslust, optimisme en vreugde, zijn bij een patiënt van grote invloed op zijn genezingsproces. Anders gezegd, de werking van de persoonlijkheid, het Ik, heeft een sterk effect op het functioneren van het lichaam. Het denkende lichaam laat zien dat de erkenning van deze invloed leidt tot een bewezen beter genezingspercentage.

Zoals patiënten invloed hebben op het resultaat van hun behandeling, zo bepaalt het karakter hoe iemend reageert op zijn levensomstandigheden. Sommige mensen laten de kansen die het leven biedt onbenut omdat hun 'Ik' niet de karaktereigenschappen bezit om te slagen. Anderen zijn ondanks moeilijkheden en tegenslagen succesvol in het leven. In Het denkende lichaam onderzoekt Charles de Monchy de invloed van de menselijke geest en de unieke Gestalt van de persoon.

Hij gaat in op de centrale vraag: is de materialistische wetenschapsfilosofie de enig juiste of zijn wij meer dan dat? De Monchy behandelt uitdagende vraagstukken omtrent de interactie tussen lichaam, de hersenen en het 'Ik'. Zoals: het 'Ik' oefent een intensieve werking uit op onze hersenen, maar ook op tal van lichamelijke functies. De Monchy vraagt zich dan ook af: kunnen het Ik en het lichaam wel als gescheiden van elkaar worden beschouwd?

 

Na zijn studie geneeskunde in Lausanne en Leiden heeft Charles de Monchy zich gespecialiseerd als kinderarts en als zodanig jarenlang werkzaam geweest. Hij publiceerde regelmatig in nationale en internationale medische tijdschriften. Behalve arts kan De Monchy een erudiet onderzoeker, een wetenschappelijk georiënteerd psycholoog en een praktisch filosoof worden genoemd omdat hij grootse vraagstukken aan de orde stelt, met als bewijs: Het denkende lichaam.

Coen Vonk 12 mei 2014

Een boekbespreking van Coen Vonk vindt u op de website van het Theosofisch Genootschap, gepubliceerd in Impuls (Nieuwsbrief voor leden van het Theosofisch Genootschap), december 2013, nr. 65.

Frans Kusse 3 oktober 2013

Charles de Monchy werkte als kinderarts, o.a. in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, promoveerde daar en werd later afdelingshoofd en opleider van specialisten en studenten aan het St. Joseph Ziekenhuis in Eindhoven (nu Maxima Medisch Centrum in Veldhoven). Naast kinderarts is hij onderzoeker en filosoof.

Zijn drang om het leven echt te begrijpen – volgens mij het kenmerk van de echte wetenschapper – komt duidelijk naar voren in dit prettig te lezen en wetenschappelijk goed onderbouwde boek. De Monchy neemt ons mee op zijn zoektocht naar antwoorden op de essentiële levensvraag: is de materiële visie op het leven de enige of is er meer? 


Aan de hand van tal van voorbeelden – zoals mensen die na een hersenbeschadiging toch in staat zijn om bepaalde vaardigheden of kennis te reproduceren – en wetenschappelijke onderzoeken laat hij zien dat het ‘ik’ en ons bewustzijn blijkbaar van een andere orde zijn en niet te verklaren vallen vanuit de huidige kennis van de neuroanatomie en neurofysiologie. Hoewel hij tot een punt komt waar we (nog) niet alle antwoorden hebben, geeft hij wel een richting aan door te wijzen op de bevindingen van andere wetenschappen, zoals de (kwantum)fysica, waar al langer theorieën bestaan over de wereld voorbij de direct zichtbare, fysieke wereld. Het is de kunst van de goede leraar om zulke moeilijke materie zo begrijpelijk neer te schrijven!

 

Wat het boek bijzonder interessant maakt, zijn de toepassingsmogelijkheden die deze nieuwe inzichten hebben bij de behandeling van onze patiënten.

Dit boek is een must voor iedere arts en wetenschapper, zeker voor hen die zich  bezighouden met integrale geneeskunde. 

NBD Biblion (A. C. Polkerman) 6 mei 2013

De Nederlandse arts geeft in dit duidelijk geschreven boek zijn visie over de werking van de menselijke geest. Hij onderscheidt daarbij het 'Ik' dat non-lokaal lijkt te zijn, uit vrije wil besluiten kan nemen en bewust de hersenen kan beïnvloeden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal treffende voorbeelden omtrent BDE, ontleend aan de inzichten van onder andere Van Lommel. Andere voorbeelden zijn de werking van placebo's en de psychische invloed op lichamelijke klachten. Verder neemt de schrijver een open houding aan tegenover de kwantumtheorieën.

 

Het boek is prettig leesbaar, hoewel het moeilijker is dan het op het eerste gezicht lijkt. Zijn belang ontleent het aan het brengen van een beargumenteerde verwerping van de materialistische opvattingen over de centrale betekenis van de hersenen voor het menselijk gedrag van een aantal hedendaagse wetenschappers. Het enorme raadsel rond het functioneren van de hersenen wordt ook door dit boek niet opgelost, maar het boek levert wel een sterke bijdrage aan het denken hierover en een nieuwe benadering van het hersenonderzoek. 

 

Voor geïnteresseerden in het functioneren van de menselijke geest en de inzichten van de wetenschapsfilosofie. Bevat enkele foto's, een literatuuropgave (zonder plaatsnaam) en informatie over de auteur.

Login of registreer om een recensie toe te voegen.