over de auteur

Theo van Leeuwen

Theo van Leeuwen (1952) studeerde letteren (Sanskriet en Pali) en filosofie. Van 1975 tot 1984 had hij een aanstelling op het terrein van de vergelijkende wijsbegeerte en de Indische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgde verschillende psycho-therapeutische opleidingen en het doctoraal-programma klinische psychologie. Sinds 1985 heeft hij een eigen filosofische en diepte-psychologische praktijk. Tevens is hij als docent filosofie, ethiek en transpersoonlijke psychologie verbonden aan de Haagse Hogeschool, Yoga Academie Nederland, De Nederlandse Academie voor Psychotherapie en Filosofie Oost-West.